КЪМПИНГ ПРОПАГАНДА

събота, 15 август 2015 г.

Шабла предлага биваци край брега за каравани и палатки на площ от 195 дка

Къмпинг позитивизъм!?? Не, къмпинг изгнание.


Община Шабла взе решение да канализира и проконтролира “дивото къмпингуване” чрез обособяването на временни биваци за разполагане на каравани и палатки на своята територия. Решението за създаване на биваците бе взето в изпълнение разпоредбите на чл.7 на Наредба 1 за осигуряване на обществения ред в Общината. Тази форма на пребиваване на морския бряг ще бъде приложена за пръв път в България. На 6-ти август, на свое заседание комисията по биваците уточни техническите подробности около местата за бивакуване и реши че границите на временните биваци ще се маркират с нетрайни знаци – спрей или дървени колчета.
Приетата още на 26 юни 2014 г.от Общински съвет – Шабла такса за устройване на бивак на определените за това места е 2 лв. за 10 кв.м. на денонощие. Таксите могат да бъдат заплащани на място, както и в кметствата на съответните села.
Общата площ на определените от комисията места за бивакуване е почти 195 дка. Определените за целта терени са четири:
на север от Дуранкулак, близо до граничарския плаж;
на север от къмпинг „Крапец“;
в близост до бункера на Езерец
в южната час на Тюленово, местността „Ашалък“.
В съседните села, както и в самите места за бивакуване ще бъдат монтирани информационни табели, в които са посочени и GPS-координатите на терените за отдих. Ще бъдат поставени контейнери за смет и химическите тоалетни.
От 13-ти август 2015 започват действия по ефективното привеждане на изпълнение на разпоредбите на Наредба 1. Неспазващите наредбата ще бъдат санкционирани от контролните органи.

shabla.be

Няма коментари:

Публикуване на коментар