КЪМПИНГ ПРОПАГАНДА

четвъртък, 20 август 2009 г.

Признание на чиновническото къмпинг безхаберие в Созопол

Препубликувам официална новина от www.sozopol.bg на созополските общинари, които откровенно признават, че понятието "къмпинг" не фигурира в законовата материя на България!

"На извънаредна сесия днес, 14 май 2009 г. Общински съвет прие новия Общоустройствен план на община Созопол, който бе гласуван единодушно от всички общински съветници.

Новият ОУП дава възможност за бързо и адекватно развитие на цялата община през следващите 10-15 години.

Той е балансиран и защитава едновременно обществения интерес и отразява максимално частните интереси на жителите на общината- заяви по време на сесията кметът на община Созопол Панайот Рейзи. Проектът за нов ОУП бе разглеждан на обществено обсъждане във всяко населено място в общината, а получените жалби и възражения бяха разгледани на експертен съвет, в който участваха държавни и общински специалисти. В окончателния вариант, който гласуваха общинските съветници са удовлетворени желанията на жителите на с. Росен, като в землището на селото е увеличена зоната за вилно застрояване и за туристически чифлици. Удовлетворени са желанията и на жителите на селата Черноморец и Равадиново като са завишени, макар и минимално параметрите на застрояване- плътност и височина в зоните за туристически чифлици. Така чрез новия ОУП са удовлетворени исканията на жителите на общината и в същото време сме предпазени от презастрояване- заяви гл. архитект Румен Александров.

Проблемният казус с отреждането за застрояване в местността „Санта Марина” е решен в полза на частните лица за сметка на общинските земи- уточни още главният архитект. В плана отпада предвидената промишлена зона в м. „Месаря”, предвидено е жилищно застрояване.

Новият ОУП на община Созопол спазва принципа на равнопоставеност за развитие на всички селища на територията на община Созопол. В него са предвидени да бъдат построени 3 голф игрища и летище в Равна гора, увеличена е вилната зона в с. Росен, където и в момента има сериозен инвеститорски интерес. Увеличени са и вилните зони в селата Индже войвода, Габър и Вършило, където също се наблюдава инвеститорски интерес. Присад е другото село, чието развитие зависи от приемането на ОУП, където интереса на български и чужди инвеститори е засилен през последните години. Там е увеличена вилната зона и е регламентирана зона за туристическо застрояване.

Общият устройствен план предвижда развитие на най- голямата плажна ивици в района на къмпинги „Златна рибка”, „Градина” и Червенка, като за там е предвидено да бъде реализиран голям атракционен комплекс,включващ аквапарк и спортни съоръжения.

По време на обсъждането общинските съветници поискаха да се отправи искане към законотворците за промяна в Закона за утройство на териториите. Казусът се появи от предвидената в ОУП възможност за развитие на к-г”Каваци”. В ЗУТ, обаче няма определение за къмпиг, като общинските съветници се надяват законодателите да го включат в закона докато трае процедурата по окончателното приемане на ОУП на община Созопол. На следващата сесия те ще приемат предложение-декларация до Народното събрание за даване на определение на къмпинг в Закона за устройство на териториите."На този изглед от Google maps се вижда северният залив на Созопол - "Св.Никола" и на юг заливът на "Каваците". По-неориентиращите се могат да кликнат върху схемата, за да видят по-детайлно местата на къмпингите около Созопол.

Няма коментари:

Публикуване на коментар