КЪМПИНГ ПРОПАГАНДА

сряда, 4 август 2010 г.

Забранено е да се поставят палатки и каравани извън къмпингите в Созопол

"Забранява се разполагане на палатки и/или каравани извън къмпингите, съобщиха от пресцентъра на Община Созопол.

Във връзка със създадената ситуация около построяването на палатки на плажа в залива Вромос и медийния интерес община Созопол прави следното изявление.

С решение № 666 от 02.10.2009 г. е приет следният текст в Наредбата за обществения ред и сигурност на територията на община Созопол

Чл.13 а ал./3/ Забранява се разполагането на палатки и/или "каравани" извън туристическите обекти категоризирани като къмпинг по смисъла на т. 2.8 от приложение № 1 на Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.

ал./4/ При констатиране на нарушения по ал. 4 на нарушителите се налага наказание "глоба" в размер от 500/петстотин/ до 5000 /пет хиляди/ лв.

Разполагането на палатките става на територия от Държавен горски фонд. Община Созопол е осигурила 4 контейнера за боклук на тази територия, които са включени в графика за сметосъбиране. Всяка година кметство Черноморец организира доброволци, които почистват държавната територия преди започване на туристическия сезон.

Не са констатирани т.нар. незаконни къмпинги на общинска територия."

Агенция "Фокус" 14:07 / 21.07.2010

Няма коментари:

Публикуване на коментар